10 دی

با توجه به ابلاغیه اپراتور مبنی بر افزایش تعرفه ارسال پیام کوتاه ، تعرفه کلیه پنل ها سامانه پیام کوتاه افزایش یافت، این تغییر تعرفه ها سراسری بود و فقط شامل پلاس پیامک نمی باشد.

_ حداقل تعرفه اپراتور 1000 معادل 110 ریال
_ حداقل تعرفه اپراتور 2000 معادل 125 ریال
_ حداقل تعرفه اپراتور 3000 معادل 110 ریال
_ حداقل تعرفه اپراتور 5000 معادل 110 ریال
_ حداقل تعرفه اپراتور خط ثابت معادل 95 ریال

تصویر نامه اپراتور به پیوست این اطلاعیه می باشد

تغییر تعرفه سامانه پیام کوتاه پلاس پیامک